Share

Download Nepali kids learning app 1.5 APK Info :

Download Nepali kids learning app 1.5 APK For Android, APK File Named And APP Developer Company Is URVA LABS . Latest Android APK Vesion Nepali kids learning app Is Nepali kids learning app 1.5 Can Free Download APK Then Install On Android Phone.

Download Nepali kids learning app 1.5 APK Other Version

For Download Other Nepali kids learning app versions Visit Nepali kids learning app APK Archive.

Download Nepali kids learning app.apk android apk files version 1.5 Size is 9927039 md5 is fb1e0967ed31089578c612dcb6098f47 By URVA LABS This Version Need Ice Cream Sandwich 4.0.3 - 4.0.4 API level 15, NDK 8 or higher, We Index Version From this file.Version code 5 equal Version 1.5 .You can Find More info by Search com.urva.nepalikidsapp On Google.If Your Search urva,nepalikidsapp,education,नेपाली,किड्स,एप Will Find More like com.urva.nepalikidsapp,Nepali kids learning app 1.5 Downloaded 0 Time And All Nepali kids learning app App Downloaded Time. नेपाली किड्स एप। यो एप्लिकेशन साना बच्चाहरूका लागि तयार गरिएको हो। साना बच्चाहरूको मन प्रायः केही सिक्नुको सट्टा मोबाइलमा रहन्छ। यो एप-ले बच्चाहरूलाई चाँडो सिक्नमा मद्दत गर्दछ। यो एप्लिकेशनमा जम्मा 24 विभाग छन् जसमा हिन्दी वर्णमाला, अङ्ग्रेजी वर्णमाला, हिन्दी बाह्रखरी, संख्याहरू, साताका दिन, हिन्दी र अङ्ग्रेजी महिनाहरू, वाहनहरू, सब्जीहरू, फल, फूल, पशु, पक्षी, ऋतुहरू, दिशाहरू, कम्प्युटर, व्यवसाय/नोकरी, मानव शरीरका अङ्ग, लेखन-सामग्री, मेरो परिवार, सुबानीहरू, खाल आदि छन्। यो एप्लिकेशनका विशेषताहरू हुन् जस्तै अक्षरहरूको उच्चारण, आवाज र चित्रबद्ध जानकारी जसबाट साना बच्चाहरूलाई बुझ्नमा मद्दत प्राप्त हुन्छ। यसमा अक्षर, संख्याहरू र पशुहरूलाई चिन्नु पर्ने हुन्छ जसबाट बच्चाहरूमा सिक्ने रूचि बढ्छ। यो एप्लिकेशनलाई किताबको वैकल्पिक रूपअनुसार बनाइएको छ जसमा चित्र र ध्वनीको एकसाथ अनुप्रयोग गरिएको छ।
Nepali kids learning app
Version: 1.5 (5)

Package: com.urva.nepalikidsapp
0 downloads
9.47 MB (9927039 bytes)
Target: Ice Cream Sandwich 4.0.3 - 4.0.4 API level 15, NDK 8
SMALL
fb1e0967ed31089578c612dcb6098f47
added on 2018-12-07 07:38:24 by vivo-api

Nepali kids learning app 1.5 APK Download by URVA LABS

In Nepali kids learning app 1.5

- Fixed Bug

In Nepali kids learning app 1.5

android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
android.permission.BLUETOOTH
android.permission.INTERNET
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
android.permission.WAKE_LOCK
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
com.urva.nepalikidsapp.permission.C2D_MESSAGE

Nepali kids learning app 1.5 Screen 1

Download Nepali kids learning app APK Android